Skuteczność leczenia

Rokowanie w chorobach przyzębia uzależnione jest od wielu czynników, ale wśród najważniejszych należy wymienić stopień zaawansowania choroby oraz motywację i chęć do współpracy w jej leczeniu ze strony Pacjenta. To właśnie dlatego tak ważne jest możliwie wczesne zdiagnozowanie problemu i rozpoczęcie terapii. Dysponując nowoczesnymi metodami leczenia, o potwierdzonej klinicznie i w badaniach naukowych skuteczności, możemy pomóc Pacjentom z periodontitis zatrzymać postęp choroby, a często również odtworzyć zniszczone w jej przebiegu tkanki.