Przebieg leczenia czyli słów kilka o fazach leczenia periodontologicznego

Proces leczenia zawsze poprzedzony jest kompleksową diagnostyką w celu precyzyjnego zidentyfikowania przyczyn i prawidłowego zaplanowania postępowania. Leczenie składa się z  kilku etapów, począwszy od profesjonalnej higienizacji jamy ustnej w gabinecie i nauki prawidłowego szczotkowania, aż po zabiegi chirurgiczne i utrzymanie osiągniętych wyników w fazie podtrzymującej.


I.    Leczenie wstępne, faza higienizacyjna 
Celem fazy higienizacyjnej jest usunięcie przyczyny infekcji (osadzającej się na zębach     i dziąsłach bakteryjnej płytki nazębnej) i stworzenie odpowiednich warunków do przeprowadzenia dalszych zabiegów leczniczych poprzez uzyskanie prawidłowego wskaźnika higieny jamy ustnej (API: wskaźnik obecności płytki nazębnej w przestrzeniach międzyzębowych) oraz niskiego wskaźnika stanu zapalnego dziąseł (PBI: wskaźnik krwawienia brodawek międzyzębowych). Aby to osiągnąć przeprowadzamy dokładną diagnostykę stanu przyzębia, instruktaż dotyczący codziennej domowej higieny jamy ustnej, skaling, czyli powtarzane zabiegi profesjonalnego usuwania złogów nazębnych (płytki i kamienia nazębnego) nad i poddziąsłowych, których efektem jest mechaniczne oczyszczenie powierzchni zębów, zmotywowanie Pacjenta do szczególnej dbałości o higienę jamy ustnej. Czynności te przeprowadza wyszkolona higienistka stomatologiczna najczęściej na 2-3 wizytach. Celem tego etapu jest zwiększenie świadomości Pacjenta o chorobie i zmobilizowanie go do współpracy.
W fazie tej usuwane są zęby o złym rokowaniu (np. bardzo rozchwiane), wykonuje się również korektę nieprawidłowych wypełnień i uzupełnień protetycznych. Liczba wizyt w leczeniu początkowym zależy od stanu przyzębia i stopnia współpracy Pacjenta, który powinien zrozumieć, że uzyskanie poprawy zależy w dużym stopniu od zabiegów higienicznych wykonywanych przez niego osobiście. Przy braku współpracy i motywacji do leczenia ze strony chorego, a także przy niewłaściwej higienie jamy ustnej rokowanie nie jest dobre, stąd bezcelowe są dalsze zabiegi terapeutyczne. Leczenie w takich warunkach można uznać za "syzyfową pracę".
 
II.    Faza właściwa
Faza właściwa leczenia obejmuje tzw. leczenie niechirurgiczne (skaling głęboki poddziąsłowy, farmakoterapię - podanie antybiotyku, analizę i korektę zgryzu, unieruchomienie stałe lub czasowe zębów) oraz zabiegi chirurgiczne (stąd czasem nazywana jest fazą chirurgiczną). Scaling głęboki  polega na ręcznym usuwaniu specjalistycznymi narzędziami (kiretami) kamienia poddziąsłowego oraz zakażonego cementu z powierzchni korzeni w połączeniu z polerowaniem (wygładzeniem) korzeni zębów. Pozwala to na oczyszczenie zakażonych powierzchni i regenerację dziąsła dzięki eliminacji "złych bakterii" oraz ma na celu zapobiec ich ponownej kolonizacji dzięki czemu spłyca się kieszonka przyzębna. Sześć miesięcy do jednego roku to czas, który potrzebują nowe włókna przyczepu dziąsła, aby stały się bardziej odporne na zakażenia bakteryjne.
W leczeniu niechirurgicznym używam wyłącznie najlepszych dostępnych na rynku narzędzi firmy Amerian EagleXP (link).
Prawidłowa higiena jamy ustnej oraz profesjonalnie wykonany skaling z opracowaniem powierzchni korzeni (tzw. mechanoterapia) stanowią fundament warunkujący osiągnięcie sukcesu w walce z chorobą przyzębia. Bardzo często wykonanie tego zabiegu usuwa problem albo znacznie zmniejsza stan chorobowy.

Stosowanie antybiotyków w leczeniu periodontitis powinno być poprzedzone określeniem rodzaju patogenów znajdujących się w kieszonkach przyzębnych poprzez przeprowadzenie nieinwazyjnych testów bakteriologicznych. We współpracy z niemiecką firmą MIP Pharma GmbH wykonuję testy PET służące do oznaczania patogenów związanych z powstawaniem stanów zapalnych przyzębia. Umożliwia to określenie wskazań do zastosowania antybiotykoterapii u danego Pacjenta oraz podjęcie skutecznego leczenia antybiotykiem (tzw. antybiotykoterapia celowana).

Leczenie chirurgiczne dotyczy Pacjentów, u których choroba jest bardzo zaawansowana lub leczenie niechirurgiczne nie przyniosło wystarczającej poprawy. Zabiegi w chirurgii periodontologicznej dzieli się na resekcyjne (usuwanie chorobowo zmienionych tkanek)    i regeneracyjne (odbudowa zniszczonych tkanek twardych - tzw. defektów kostnych zmierzająca do odnowienia podparcia kostnego zębów i odbudowa tkanek miękkich). Najczęściej są to tzw. zabiegi płatowe polegające na dokładnym oczyszczeniu głębszych kieszonek przyzębnych pod kontrolą wzroku. Są  one wykonywane w znieczuleniu. Zabieg płatowy wspomagany farmakologicznie umożliwia optymalne leczenie kieszonek przyzębnych znacznie redukując ilość bakterii w kieszonkach.
W tej fazie Pacjentowi proponuje się również rozwiązania protetyczne uzupełniające utracone zęby i poprawiające estetykę (implanty, korony, mosty, licówki, protezy zatrzaskowe i inne).
     
III. Faza podtrzymująca, tzw. „recall”
Następuje po właściwym leczeniu periodontologicznym i ma na celu długoletnie zachowanie stanu tkanek przyzębia osiągniętego w wyniku poprzednich faz leczenia. Obejmuje ona systematyczne wizyty kontrolne, celem utrzymania i monitorowania uzyskanej poprawy oraz niedopuszczenia do powrotu procesu zapalnego. Podczas tej fazy, co 4-6 miesięcy sprawdzane jest krwawienie i stan dziąseł, co 6-12 miesięcy głębokość kieszonek przyzębnych, warunki zgryzowe oraz ubytki próchnicowe, co 2-3 lata zalecam kontrolę radiologiczną prosząc o wykonanie zdjęcia pantomograficznego. Częstość wizyt higienizacyjnych w fazie podtrzymującej ustalana jest indywidualnie, ponieważ zależy ona od  postępu i tempa tworzenia się kamienia nazębnego. Skuteczne wykonywanie domowych zabiegów higienicznych stanowi czynnik decydujący o trwałym powodzeniu leczenia.
Po uzyskaniu Państwa zgody, nasza rejestracja będzie dzwonić do Państwa i przypominać o ustalonym terminie higienizacji. Regularne wizyty u specjalisty periodontologa pomogą trwale zatrzymać dalszy rozwój choroby.
Moim celem jest, aby terapia periodontologiczna była doświadczeniem możliwie przyjemnym, komfortowym i uwieńczonym sukcesem. Dla dobrego samopoczucia Pacjentów zawsze na życzenie stosuję znieczulenie powierzchniowe oraz miejscowe.
Każdy Pacjent leczony periodontologicznie musi mieć świadomość, że cierpi na chorobę przewlekłą i tylko dzięki systematycznemu i ciągłemu leczeniu możliwe jest jej zwalczenie. Dlatego leczenie choroby przyzębia trwa dopóki Pacjent ma własne zęby. Specjalistyczne leczenie periodontologiczne pozwala zatrzymać postęp choroby oraz ułatwia utrzymanie optymalnej higieny jamy ustnej.


Дървени летви - колчета http://www.emsien3.com/letvi от ЕМСИЕН-3
Дървени талпи http://www.emsien3.com/талпи от ЕМСИЕН-3